Eretmodus marksmithi "Kavala"


Systematik: / Actinopterygii (Strahlenflosser, Ray-finned fish) / Animalia (Tiere, Animals) / Cichlidae / Cichliformes / Eretmodus marksmithi
Geographie: / Afrika / Lake Tanganyika
Lebensraum: / aquatisch / Süßwasser
<em>Eretmodus marksmithi</em>