Hemichromis elongatus


Banded jewel cichlid

Systematik: / Actinopterygii (Strahlenflosser, Ray-finned fish) / Animalia (Tiere, Animals) / Cichlidae (Buntbarsche, Cichlids) / Cichliformes (Buntbarschartige) / Hemichromis elongatus
Geographie: / Afrika
Lebensraum: / aquatisch / Süßwasser
<em>Hemichromis elongatus</em> (Banded jewel cichlid)