Zerynthia polyxena


Osterluzeifalter, Southern festoon

Systematik: / Animalia (Tiere, Animals) / Insecta (Insekten, Insects) / Lepidoptera / Papilionidae / Zerynthia polyxena
Geographie: / Asien / Europa / Österreich
Lebensraum: / terrestrisch
<em>Zerynthia polyxena</em> (Osterluzeifalter, Southern festoon)